Engineering and ManufacturingStainless Steel Equipment

Our company

Bujalski Sp. z o.o. was established in 1994 by Mr Leszek Bujalski and till nowdays it is family company. Over years we have growth into company with over 150 employees. Today company employs 100 people directly in production, working 2 shifts.

Read more

News

22.03.2017r. Zapytanie ofertowe – informacja
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 02.03.2017r dot. projektu pt.: „Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne kluczem do wzrostu konkurencyjności w przedsiębiorstwie Bujalski Sp. z o.o.” informujemy (...)
All news
Find out how to reach us
Designed by: TC UCS